document.write(" ");document.write("合肥市图书馆在全省首创24小时阅读空间 ");document.write(" 08月22日");document.write("
");document.write(" ");document.write("湖南省少儿图书馆展出国内首本摄影绘本《巴夭人的孩子... ");document.write(" 07月19日");document.write("
");document.write(" ");document.write("合肥图书馆引入社会力量 建皖首个全天阅读空间 ");document.write(" 07月19日");document.write("
");document.write(" ");document.write("太原市迎泽区家门口建图书室 ");document.write(" 09月27日");document.write("
");document.write(" ");document.write("包头市青少年换书大会在市图书馆启动 ");document.write(" 09月21日");document.write("
");document.write(" ");document.write("纪念抗战胜利影视展五华区图书馆开展 ");document.write(" 09月15日");document.write("
");document.write(" ");document.write("“真人图书馆”来啦 ");document.write(" 09月07日");document.write("
");document.write(" ");document.write("朝阳图书馆变安静了 采取多种措施改善阅读环境 ");document.write(" 09月01日");document.write("
");document.write(" ");document.write("四川省图书馆150万册图书熏蒸12小时 ");document.write(" 08月23日");document.write("
");document.write(" ");document.write("广州少儿图书馆开设清远分馆 ");document.write(" 08月18日");document.write("
");